Enterprise Wide Risk Management

 

Skriven av Jens Ärlebrant

 

Enterprise Wide Risk Management är ett begrepp som beskriver ett konsern/företagsomspännande Risk Management system.

Ett Risk Management system har fokus på konsernens/företagets strategiska mål och affärsmål samt alla väsentliga mål

och ambitioner som är väsentligt för företagets överlevnad, konkurenskraft och framgång.

 

Enligt Jens Ärlebrant är ett fungerande Enterprise Wide Risk Management system en förutsättning för att styrelse och chefer ska

kunna fatta beslut baserat på fakta. Jens Ärlebrant menar att verkligeheten är inte statisk eller svart/vit. Verkligeheten är dynamisk

och påverkas hela tiden av externa och interna påverkansfaktorer.

 

Många företag har enligt Jens Ärlebrant en riskenhet som jobbar i sitt rör vertikalt. Enterprise Wide Risk Management måste vara

en del av alla högre chefers uppgifter d v s de chefer som har stor påverkan för konsernens/företagets strategiska mål och affärsmål

samt alla väsentliga mål.

 

 

 

 

Risk management konceptet

 

De flesta ramverk är uppbyggda på följande steg enligt Jens Ärlebrant

1. Risk kontexten

2. Risk identifikationen

3. Riks klassifikationen, analysen och utvärderingen

4. Risk attityd

5. Risk utvärderingen

6. Risk responsen

7. Risk management system uppföljning och revision

 

 

 

Risk kontexten, berättar Jens Ärlebrant, finns inom sfären av risk management systemets omgivning. Risk identifikationen och risk klassificerings analysen och utvärderingen konsttituerar analys delen av risk managent systemet. Hanteringens delen innehåller av risk attiyden och risk responsen. Riks management fölitar sig på systemuppföljning och revision för att kunna leverera kvalitativ och uthållig prestanda fortsätter Jens Ärlebrant.

 

Riskerna är ofta betraktas isolerat när de i själva verket bör betraktas som en del av mycket större övergripande riskprofil. Inom denna riskprofil, är risken kopplas samman på samma nivå och att andra risker på olika nivåer.

 

 

 

Delphi metoden

 

Delphi metoden, har en panel av experter vald från både organisationen och externt utanför organisationen säger Jens Ärlebrant. I detta tillvägagångssätt är tanken att försöka säkra det bidrag som experterna tillför. Alla experter säger Jens Ärlebrant får identiska uttalanden om var organisationen är på väg och vill uppnå samt all data/fakta som behövs för att kunna utföra analys och bedömning. Experterna vet inte om varandra och har ingen kontakt. De agerar som enskilda individer säger Jens Ärlebrant.

 

Ett tidigt steg i risk management systemet handlar om att identifiera risker. Varje expert ska anonymt för ett givet scenario beskriva vilka risker som är troliga. När identifikationen och förutsägelserna är klara så överlämnas det till en styrgrupp. Styrgruppen fortsätter Jens Ärlebrant utvärderar experternas identifikationer och gör en summering utfrån det som bäst matchar de individuella bedömningarna.

 

Tanken är att de individuella utvärderingarna tillsammans ska ge en spridning av förutsägbara risker. Det kommer att finnas risker som alla experter kan förutse och risker som bara någon expert kan identifiera. I vissa fall säger Jens Ärlebrant är det riskerna som bara någon expert kan förutse som är den farligaste, därfrö att dem är minst förusägbar.

 

Efter det berättar Jens Ärlebrant så tar styrgruppen fram en en kollektiv utvärdering och ger varje expert personlig återkoppling utifrån den kollektiva bedömningen. Varje expert vet nu vad den kollektiva bedömningen i relation till sin egen bedömning. Varje expert får sedan uppgiften att göra en ny identifikation och förutsägelsebaserad på den kollektiva bedömningen. Processen repeteras sedan om det det är nödvändigt säger Jens Ärlebran.

 

Tanken är att när experten ser den kollektiva bedömningen, så kan varje expert överväga den mest förekommande och extrema bedömningarna från de övriga experterna och använda denna information att fokusera på det som är mest viktig och förfina bedömningen säger Jens Ärlebrant.

Insatsplanering broschyr gjordes tillsammans med Network reklambyrå

Network reklambyrå, Jens Ärlebrant,ewrm

 

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän Jens Ärlebrant,ewrm

 

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän Jens Ärlebrant,ewrm

 

Vad vill Tolgfors se

Jens Ärlebrant, ewrm, Vill Tolgfors se ändringar vad gäller rekrytering

 

Vi underminerar inte SMO

Vi underminerar inte SMO Jens Ärlebrant,ewrm

 

SMO måste moderniseras tidningen brandsäkert

SMO måste moderniseras, tidningen brandsäkert, Jens Ärlebrant ewrm

 

FAVEO –Ferman belt

FAVEO –Ferman belt Jens Ärlebrant ewrm


FAVEO – Citybanan

FAVEO – Citybanan, Jens Ärlebrant ewrm


FAVEO – regler för brandsäkerhet

FAVEO – regler för brandsäkerhet, Jens Ärlebrant ewrm

 

FAVEO – kontakt

FAVEO – kontakt, Jens Ärlebrant ewrm

 

Räddningstjänsten i Israel verkar i en miljö med ständiga hot om terror

Räddningstjänsten i Israel, Jens Ärlebrant ewrm


 Enterprise Wide Risk Management är sätt att arbeta med riskhantering på ett företagsomspännande sätt

Enterprise Wide Risk Management, Jens Ärlebrant ewrm


New York, 10 år efter 11:e September, ett högtidhållande av de som offrade sina liv

New York, 10 år efter 11:e September Jens Ärlebrant ewrm

 

New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats
New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats, Jens Ärlebrant ewrm

 

Att beställa rapporten WTC 11
Att beställa rapporten WTC 11, Jens Ärlebrant ewrm

 

Information från Jens Ärlebrant, Torbjörns information

Information från Jens Ärlebrant, Jens Ärlebrant ewrm

 

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna, Jens Ärlebrant ewrm

 

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd, Jens Ärlebrant ewrm


Debitering av automatlarm

Debitering av automatlarm, Jens Ärlebrant ewrm


Brandmännens tuffa kamp mot lågorna , Aftonbladet

Brandmännens tuffa kamp mot lågorna, Jens Ärlebrant ewrm


Vägledning – Brand och utrymningslarm

Vägledning – Brand och utrymningslarm, Jens Ärlebrant ewrm


Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro

Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro, Jens Ärlebrant ewrm


Självklart

Självklart, Jens Ärlebrant ewrm


Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda

Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda, Jens Ärlebrant ewrm

 

Dillen, årsredovisning

Dillen, årsredovisning, Jens Ärlebrant ewrm

 

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun, Jens Ärlebrant ewrm